Chi tiết

Acc DMN ts3 lv 161, pet 7x, ck70 - VLMP

Price : 2,100.00 .USD

Giá có thể thay đổi tùy thời điểm và sever, các bạn có thể liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tiếp qua yahoo để biết thêm thông tin chi tiết..

Thông tin acc như sau

Bán Acc Nữ ĐMN TS3 161, Pet 7x.
Thứ tự huyệt: 12 8 10 12 8 11 12 8 (Nhâm mach+ Âm Duy+ Dương Khiêu có thể thay đỏi)
SET BH Max, Văn Cương 234, Dương Đà(16/3/2014)
Bí Kiếp 21, (18x đang đợi trao giải THDNB9)

Sản phẩm cùng loại

159.00 USD

SL:

234.00 USD

SL:

270.00 USD

SL: