Chi tiết

Acc ĐMT ts3 lv 190, pet 100, 90 mạch

Price : 9,000.00 .USD

Thông tin của acc như sau:

* Pet Cấp 100 (Thuần Dưỡng 111K Điểm Đủ Úp Lên 105 KAKA).
* Thông Số Mạch Như Sau: 12 12 10 12 12 11 10 10 (Các Mạch Có Thể Thay Đổi).
* Đồ Đạc Gồm 8 Món Xích Lân THVĐ + 2 Cặp Nhẫn Hạ Bạch Hổ (Đã Khảm 1 Set Văn Cương 6,7,8, + Fi Fong 8 (Khấp Thần) Hàng THĐNB 9.
* Tài Khoản Vip 6 (Được Nhận Vât Phẫm Hỗ Trợ Hàng Tháng).
* Acc Còn Dư 20K Lần Rao TSTG, 3K giờ Ủy Thác , Và Còn nhìu thứ khác ....

Giá có thể thay đổi tùy thời điểm, các bạn có thể liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết và cách thức giao dịch.Sản phẩm cùng loại

159.00 USD

SL:

234.00 USD

SL:

270.00 USD

SL: