Chi tiết

Acc Gunny lc215k lv60 Gà Quý tộc

Price : 90.00 .USD

Acc lv 60,pet gà 60 đang dùng Super Búa. Tlt 77%.
Vk phụ có wow kara,cá mập và 4 vũ khí +12 để đi war.Khiên bolo ts đều +12.
Nhẫn gốm ác ma 5,Thiên Vũ 5,lãng mạn 3,hạnh phúc 3,Tinh xảo 5 hạn dùng trên 300 ngày.Và rất nhiều các nhẫn +5 khác trong két.
Tu luyện : Full lv 40,máu 35.
Chiến hồn : đã qua tầng 30 mê cung, full tấn công lv3,còn lại lv2.
Chỉ số đeo búa công 2k6 thủ 2k6 nn 2k5 mm 2k5. Đeo kara công 2k9 thủ 2k7 nn 2k3 mm 2k3.
Châu báu : Xuyên gần 18,full sát 15. Chống đào,hấp 15. 4 lỗ cấp 3. Nhanh 15,phòng 15 và rất nhiều lv 13 14 để đi war

Sản phẩm cùng loại

159.00 USD

SL:

234.00 USD

SL:

270.00 USD

SL: