Chi tiết

Acc Nga My CL 380 - Ngạo Kiếm Vô Song

Price : 150.00 .USD

CL: 380 server Biện Kinh - Thái Sơn

- Gần full set hiếm ( thiếu vk và áo)
- Full ngọc 5 - build ngọc vip
- Ngựa 7-5 max, full đồ ngựa 1
- Phi phong: 2 dòng công, di tốc, né chí mạng, giảm sát thương chí mạng, thời gian ngũ hành + xác suất
Không bị công lực ảo (Chưa up gia viên và túi)


Sản phẩm cùng loại

159.00 USD

SL:

234.00 USD

SL:

270.00 USD

SL: