Chi tiết

Acc VDK TS2 193 Full 80 Mạch Skill 21

Price : 960.00 .USD

Giá cả có thể thay đổi tùy thời điểm và sever, các bạn liên hệ nhân viên hỗ trợ để biết thêm thông tin ch tiết và cách thức giao dịch.

Thông tin acc như sau:

Level: TS2 193
- Đồ đạc: set Bạch hổ max VK 126 đã ép VC full PH
- Skill 21 và 180 (7 skill)
- Mạch full 80 mạch dư 120k chân nguyên
- FF7 mặt nạ cổ truyền đến tháng 2/2014
- Ngựa XLC tháng 8/2014.
- Acc vip 4 sắp lên vip 5
- PET 7X

Sản phẩm cùng loại

159.00 USD

SL:

234.00 USD

SL:

270.00 USD

SL: