Chi tiết

Bán TLT TS5 cấp 99 -vl2

Price : 270.00 .USD

Acc bao gồm

Set Thiên Chi Viêm Đế +14 ĐHH , Trượng BQPN 20% +13 max dame , cặp tốc 9% HQTD 25%
MTCC 9 thành 4 slot cà sa 8ô , L3 9 thành , Trấn Phái . MTbuff đầy đủ .
Set buff HTTC HTTP 30% , Set kim xà dùng tạm ...

sever: thiên phụng

giá bán sẽ thay đổi theo sever và thời gian,các bạn có thể liên lạc qua hổ trợ kỹ thuật để được hướng dẫn.


Sản phẩm cùng loại

159.00 USD

SL:

234.00 USD

SL: