Chi tiết

Lever 148 .510ktp -kiếm thế

Price : 234.00 .USD

sever: phá không trảm ảnh

Acc char nam, tên đẹp ((VĐKhíTông)
*Lever 148 .510ktp
* full sét đồ thổ“ full 3 lổ +đá 2..3.4...5 thường”
* VK3x3....Nón 2, áo 2,nhẫn 2, giầy 2, tay hàn vủ 2, nhẫn 2,liên 2(( bội 1 + Lưng 1))
* Gốc võ đang khí tông, 2 tu clk, 3 mn. 4 tu tlb))
*Tống kim luôn trong tóp 5 den 7((cực đông và vui. gần full 100))
*Full sét pét ( vk2 +áo 3 +nhẫn 2+ tay 2+ phù 2)

giá cả có thể thay đổi theo từng sever và thời gian gd , các bạn liên hệ với nhân viên hổ trợ để được hướng dẫn


Sản phẩm cùng loại

159.00 USD

SL:

270.00 USD

SL: