Chi tiết

Vàng - VLMP

Price : 141.60 .USD

Giá cả có thể thay đổi tùy server và thời điểm, các bạn liên hệ nhân viên hỗ trợ để biết thêm thông tin chi tiết và cách thức giao dịch

Thông tin acc như sau:

acc TLQ cấp 94 42% L3 10t set DD +14 cặp vinh dự huy hoàng 7% bt dd +13
Set TP + set HTTC 35%,set HQTD 130%,set đô thống....
Áo quần sư môn +7.con báo đen vĩnh viễn
Áo choàng tạm được +7
Trong rương còn nhiều đồ linh tinh khac
Chân khí 436k,mtcc 100% 3slot 9t,mt hỗ trợ 10t đầy đủ cả.ts Pet cấp2

Sản phẩm cùng loại

159.00 USD

SL:

234.00 USD

SL:

270.00 USD

SL: