Trumthe Noel 2019 Trumthe Noel 2019


Phản hồi khách hàng

Rất tốt

4.41 / 5.00 (Phản hồi)

 

Selana Trần: Minh moi mua the lan dau o day, rat uy tin va chuyen nghiep

Điểm danh online

Điểm danh online

Chi tiết

Gate 200k

Price : 9.90 .USD

Thẻ Gate 200K dùng để chơi các loại game do công ty FPT phát hành như: MU, Đặc nhiệm, Priston tale, Đại Gia, Đắc Kỷ, Lãnh Chúa, Thục Sơn, Sành Điệu Online, Tamtay.vn, Thiên Tử, Tam Quốc, Độc Bá, Ken.vn, iWin.vn, Vitalk.vn, Mega1280 ... và 1 số game của các nhà phát hành khác.

Đơn vị tiền tệ và tỷ lệ chuyển đổi:

a. Sử dụng thẻ Gate nạp vào tài khoản passport GATE: Đơn vị: VNĐ → BẠC, tỷ lệ: 1:1 (1000 VNĐ đổi được 1 BẠC)

b. Chuyển tiền từ passport Gate vào tài khoản Thiên Long Bát Bộ: Đơn vị: BẠC → BẠC (Khác với Đồng, Bạc, Vàng trong game), tỷ lệ: 1:1

c. Đổi BẠC thành Kim Nguyên Bảo: Đơn vị: BẠC → KNB, tỷ lệ: 75:1 (75 BẠC đổi được 1 KNB).

Sản phẩm cùng loại

495.80 USD

SL:

247.50 USD

SL:

99.00 USD

SL:

49.50 USD

SL:

24.75 USD

SL:

4.95 USD

SL: